Fotowoltaika


Fotowoltaika jest dziedziną zajmująca się produkcją energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany następuje w ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej popularne są ogniwa krzemowe mono i polikrystaliczne.

 

  Rodzaje instalacji fotowoltaicznych:
 • instalacje podłączone do sieci energetycznej (typu on-grid) – przeznaczone do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne lub odsprzedawanej do sieci
 • instalacje z akumulatorami (typu off-grid) – przeznaczone do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na bieżąco lub gromadzonej w akumulatorach

 

Jak to działa?

 

 • Ogniwa fotowoltaiczne składają się z płytki półprzewodnika posiadającej złącze P-N (positive-negative). W chwili gdy na ogniwo pada światło słoneczne powstaje para nośników o przeciwnych ładunkach, które zostają rozdzielone przez pole elektromagnetyczne. Rozdzielenie ładunków powoduje, iż w ogniwie powstaje napięcie, a po podłączeniu obciążenia (urządzenia pobierającego energię) przepływa prąd.
 • Inwerter (falownik) przekształca prąd stały (produkowany przez ogniwa) w prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.
 • W przypadku instalacji podłączonej do sieci energetycznej (on-grid) prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Nadmiar prądu, którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest „odsprzedawany” poprzez licznik dwukierunkowy. Jeżeli wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest uzupełniany z sieci publicznej.

 

Dlaczego warto inwestować?

 

Zestawy fotowoltaiczne to nie tylko źródło czystej energii ale także źródło dochodu dla inwestora. Istnieją dwie możliwości generowania zysku:

  • zużywanie wyprodukowanej energii we własnym zakresie i obniżenie tym samym rachunku za energię elektryczną nawet o 100%
  • sprzedaż wyprodukowanej energii do sieci po odpowiednio wysokiej stawce za kWh.
  • stawki gwarantowane produkcji OZE – fotowoltaika:
  • – 0,75 zł – dla instalacji o mocy do 3 kWp przez 15 lat
   (pierwsze 300 MW)

   – 0,65 zł – dla instalacji o mocy od 3kWp do 10 kWp przez 15 lat (pierwsze 500 MW)

  • wykorzystanie odnawialnego źródła energii chroniąc środowisko naturalne.
  • Zaletami ogniw fotowoltaicznych jest również ich bezawaryjność i długa żywotność (gwarantowana nawet na okres 25 lat)

 

 


 

 

Nasza firma zapewnia Państwu kompleksową obsługę inwestycji:

 

 • Konsultacje z doradcą technicznym (pomoc w wyborze zestawu zapewniającego optymalne wykorzystanie systemu fotowoltaicznego)
 • Indywidualna oferta dopasowana do potrzeb i możliwości finansowych klienta
 • Projekt instalacji PV, wymiarowanie
 • Załatwienie formalności dot. przyłącza energetycznego
 • Wystąpienie o dofinansowanie
 • Wystąpienie o promesę koncesji URE (w przypadku dużych systemów)
 • Profesjonalny montaż
 • Odbiory – operator sieciowy
 • Koncesja URE (jeżeli jest wymagana)

Aktualności

 

  • BOŚ Bank opublikował już na swojej stronie internetowej komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację i preferencyjny kredyt z programu Prosument, który w wersji realizowanej przez BOŚ przyjął nazwę EKoKredyt Prosument. Preferencyjne finansowanie na zakup i montaż domowych mikroinstalacji OZE w ramach EKoKredyt Prosument jest dostępne od 24 kwietnia br
    
  • Nowa ustawa OZE wraz z tzw. „poprawką Bramory” wprowadza m.in. zapisy dotyczące:

    

   • net meteringu – rozliczenia produkcji/konsumpcji energii za dane półrocze dla mikroinstalacji czyli systemów do wytwarzania en. elektrycznej do 40 kW
   • stawki gwarantowane produkcji OZE – fotowoltaika:
   • 0,75 zł – dla instalacji o mocy do 3 kWp przez 15 lat (pierwsze 300 MW)
   • 0,65 zł – dla instalacji o mocy od 3kWp do 10 kWp przwz 15 lat (pierwsze 500 MW)

   Zestawy fotowoltaiczne typu on-grid

   Przeznaczone do produkcji energii elektrycznej przeznaczonej na potrzeby własne lub odsprzedawanej do sieci
   (ceny netto z montażem)

    

    

   Zestaw 3kW

    
   szacunkowa produkcja en. elektrycznej – 2 894 kWh/rok
    

   12

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 12
   2 Inwerter sieciowy Steca Grid 3010 1
   3 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   4 Konektor MC4 4
   5 Kabel solarny 4mm 30 mb
   Cena zestawu z montażem 21 600 zł

   paint2

    

    

   Zestaw 4kW

    
   szacunkowa produkcja en. elektrycznej – 3 870 kWh/rok
    

   16

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 16
   2 Inwerter sieciowy Steca Grid 3600 1
   3 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   4 Konektor MC4 4
   5 Kabel solarny 4mm 30 mb
   Cena zestawu z montażem 28 100 zł
   4kW paint

    

    

   Zestaw 5kW

    
   szacunkowa produkcja en. elektrycznej – 4 841 kWh/rok
    

   foto 5000

    

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 20
   2 Inwerter sieciowy SMA STP 5000 1
   3 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   4 Konektor MC4 4
   5 Kabel solarny 4mm 50 mb
   Cena zestawu z montażem 34 100 zł
   paint6

    

   Zestaw 10kW

    
   szacunkowa produkcja en. elektrycznej – 9 704 kWh/rok
    
   foto 9000

    

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 40
   2 Inwerter sieciowy SMA STP 9000 1
   3 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   4 Konektor MC4 4
   5 Kabel solarny 4mm 50 mb
   Cena zestawu z montażem 65 900 zł

   paint 4

   Zestawy fotowoltaiczne typu off-grid

   Przeznaczone do produkcji energii elektrycznej wykorzystywanej na bieżąco lub gromadzonej w akumulatorach
   (ceny netto z montażem)

    

   Zestaw 3kW

    

   12 2

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 12
   2 Inwerter sieciowy Outback Power Flex Max 60A 1
   3 Inwerter Mean Well 1
   4 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   5 R-PV 96VDC 4 x 13 1
   6 Konektor MC4 2
   7 Akumulator HZY-EV 12V-200Ah 4
   8 Kabel solarny 4mm 80 mb
   Cena zestawu z montażem 32 700 zł

    

    

   Zestaw 5kW

    

   20 2

   Lp Nazwa elementu szt.
   1 Panel fotowoltaiczny 250 Wp 16
   2 Inwerter SMA SB 5000 1
   3 Inwerter Sunny Island 1
   4 Skrzynka przyłączeniowa Mi PV 1
   5 Mi PV 1111 1
   6 Konektor MC4 4
   7 Akumulator HZY-EV 12V-200Ah 8
   8 Kabel solarny 6mm 80 mb
   Cena zestawu z montażem 54 900 zł

    

   Elementy zestawu fotowoltaicznego dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta w zależności od jego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.